وبگاه شخصی حميد نيك نهادقرماخر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Measurement for Terrestrial Vegetarian  معیارهای آنالیز و ارزیابی مراتع حمید نیک نهاد قرماخر - محمد دانشی Charles D Bonham  1392 انتشارات مختومقلی فراغی-گرگان 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 18373
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان